Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2014

tomek2v8
23:16
Reposted fromsuperfly superfly viaszaaatan szaaatan
tomek2v8
22:53
4083 ed04
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viaExfeletes Exfeletes
tomek2v8
22:44
0344 18d4
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaExfeletes Exfeletes
tomek2v8
22:29
1044 56c5
Reposted fromExfeletes Exfeletes

February 19 2014

tomek2v8
12:52
4882 5683 500
Reposted byExfeletesZupaRomanaamarusfrittatensuppechoreraDzessik

February 01 2014

tomek2v8
13:04
7897 7f93
Reposted fromnarwhals narwhals

November 12 2013

tomek2v8
16:45
4374 42b1 500
Reposted byExfeletesfutureiscoming

September 15 2013

tomek2v8
18:06
1817 d888
Reposted byExfeletesgetstonedportecreationgumovskySartaniMollysweetdestructionbasdeTiffanysthemanwhowalksaloneDaarox-exczarna-owcapesymistaskulldisco

July 15 2013

tomek2v8
08:37
1898 984f 500
wise mewtwo
Reposted fromzycienakrawedzi zycienakrawedzi viapokemon pokemon

April 29 2013

tomek2v8
21:54
tomek2v8
21:52
5350 9278 500
Me gusta.
Reposted fromExfeletes Exfeletes

February 07 2013

tomek2v8
23:34
jacek jest rudy
na gitarze kutas gra
trzepocze moszna

z tomiku
"Najebane po północy"
Reposted byExfeletesDzessiktheworstnightmare
tomek2v8
23:23

February 03 2013

tomek2v8
23:18

February 26 2012

tomek2v8
16:10

1. Złap najbliższą książkę.
2. Otwórz ją na 123 stronie.
3. Znajdź piąte zdanie.
4. Opublikuj je razem z tą instrukcją.
5. Nie szukaj najfajniejszej książki, jaką można znaleźć. Użyj tej, która faktycznie leży najbliżej Ciebie.


" Zatrzymał konia i podniósł długi, blady miecz."
     

Reposted byExfeletesplkatkadMerrry98smallfurryanimalsgatheredtogethertomashevska

January 17 2012

tomek2v8
20:43
Znasz mnie na tyle, na ile Ci pozwolę.
Reposted fromUncertainty Uncertainty via000monnnn066 000monnnn066
tomek2v8
20:43
tomek2v8
19:20
5260 f941
Jacek. Jest rudy.
Reposted fromExfeletes Exfeletes
tomek2v8
19:18
3848 5d19
Reposted fromMooonroe Mooonroe
tomek2v8
19:18
3866 791e 500
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl